הסכם לנישואין בצדק ובהגינות- עבור זוגות נשואים

גם זוגות שכבר נשואים יכולים לחתום על הסכם לנישואין בצדק ובהגינות, ומומלץ שיעשו זאת!

ההסכם מבקש לצמצם את האפשרויות לסרבנות גט ולסחטנות, וכן קובע ההסכם כי כל הסכסוכים המשפטיים שיתנהלו בעתיד בין הצדדים חלילה - יתקיימו בבית המשפט לענייני משפחה (מלבד סידור הגט).

ההסכם אושר על ידי הרב פרופ' דניאל שפרבר.

ההסכם מתאים לזוגות שנישאו כדת משה וישראל, בין אם נישאו ברבנות ובין אם נישאו מחוץ לרבנות, וכן עבור זוגות שנישאו כהלכה ובמקביל התחתנו בחו"ל בנישואין אזרחיים.

 

מומלץ לחתום במקביל גם על שטר הביטחון: http://www.cwj.org.il/news/488

 

מוזמנים להתייעץ איתנו בכל שאלה: 02-5664390