הסכם לנישואין בצדק ובהגינות

מטרת השטר היא לאפשר לאשה לממש את רצונה להתגרש מבלי להיות תלויה ברצון בעלה (ולהפך). רוב ההסכמים האחרים שהוצעו בשנים האחרונות בנויים על הרעיון של הפעלת לחץ כספי על הבעל לתת גט לאשה במידה שהאשה מבקשת להתגרש. הפעלת לחץ כלכלי אינה יכולה להוות פתרון מוחלט, שהרי ההחלטה עדיין בידי הבעל, ובידיו בלבד, אם לתת את הגט או לא. השטר שמציע מרכז צדק לנשים מנטרל את הצורך ברצון הבעל ובהחלטתו לשחרר את אשתו בגט.

השטר נכתב בהשראת מסמך שלושת החלקים של הרב מייקל ברויד. 

 

מה יש בשטר?

  • תנאי בקידושין: בני הזוג מסכימים שהקידושין יהיו תקפים כל עוד לא תבע מי מהם לגירושין והם אינם חיים בפירוד 18 חודשים או למעלה. בני הזוג אף מסכימים שהקידושין בטלים במידה והאישה זקוקה לחליצה והיא אינה מצליחה לקבל חליצה חצי שנה ממות הבעל.
  • הרשאה להפקעת הקידושין: בני הזוג מסמיכים שלושה דיינים להפקיע את הקידושין במידה ותנאים האמורים לעיל לא מתקיימים.
  • הרשאה לשליחות בגט: האיש ממנה שליח לגט שיוכל לכתוב ולתת לאישה את הגט במידה ולא יתקיימו התנאים האמורים לעיל.   

לפיכך השטר:

  • מהווה פתרון מלא לסרבנות גט, ומאפשר לאשה להתגרש גם בניגוד לרצון הבעל (ולהפך)
  • מהווה פתרון לבעיית העגינות הקלאסית, כגון: במקרה שהבעל נעדר או במקרה שהבעל במצב פיזי שאינו מאפשר לו לתת גט.