כיצד מתמודד ההסכם עם הבעיות הלכתיות הללו?

עברית

החלק הראשון של ההסכם— "ההסכם"— משתמש בכלים משפטיים-אזרחיים על מנת למזער את הבעיה של סרבנות גט. בהסכם מצהירים בני הזוג כי סרבנות גט גורמת נזק בר פיצוי, ההסכם מעניק סמכות לבתי משפט לענייני משפחה לפסוק פיצויים עבור נזקים הללו.

החלק השני של ההסכם – "השטר"—משתמש בכלים הלכתיים בניסיון למנוע כלל בעיות של סרבנות גט, עגינות, ממזרות, וחליצה. השטר מסמיך את בית דין רבני להכריז על הנישואין של בני הזוג כבטלים;  ממנה שליח לתת גט במקומו הבעל; ונותן סמכות כללית לבית דין רבני להפקיע את הנישואין של בני הזוג.

מיון: 
-7