הרבנות לא יכולה להשפיע עלי כי התחתנתי בחתונה הלכתית עם רב אורתודוקסי אבל מחוץ לרבנות

לא נכון, כל זוג שנרשם כנשוי במשרד הפנים , ובוחר ל התגרש – מחוייב לסדר את הגירושין שלו דרך הרבנות. אם לא יתגרש דרך הרבנות – הילדים של האישה מבן זוגה החדש יחשבו כממזרים

-8