הרבנות לא יכולה להשפיע עלי כי אנחנו "ידועים בציבור"

נכון, "ידועים בציבור", הם למעשה זוג לא נשוי שזכאי להטבות המס להם זכאים זוגות נשואים, אך לעניינים אחרים, כמו פירוק הקשר הזוגי אין להם סטטוס דומה לסטטוס של נשואים ולכן לרבנות אין כל נגיעה לעניינם. ילדים הנולדים לזוג ידועים בציבור אינם ממזרים (כל עוד האשה לא נשואה לאחר) ורשאים להינשא למי שיחפצו.

-7