טבלה מסכמת

אופן נישואין

נרשמים במשרד הפנים כנשואים?

מה הסטטוס של הילדים שנולדים מהנישואין

מה ההליך במקרה של גירושין

איך אני מגנ/ה על עצמי?

ברבנות

כן

הילדים אינם ממזרים

צריכים גט ברבנות

כדאי לחתום על ההסכם לנישואין בצדק ובהגינות

אורתודוקסי ללא הרבנות

לא

הילדים אינם ממזרים

צריכים גט ברבנות מבחינה הלכתית, אם אין גט- הילדים מבן הזוג השני של האישה יהיו ממזרים

כדאי לחתום על ההסכם לנישואין בצדק ובהגינות

בטקס הלכתי לא אורתודוקסי (למשל קונסרבטיבי)

לא

הילדים אינם ממזרים

צריך גט ברבנות, אם לא נרשמים, מבחינה חוקית לא צריך גט.

מומלץ מאד לחתום על הסכם לנישואין בצדק ובהגינות'

טקס לא הלכתי לפי בחירת הזוג

לא

הילדים אינם ממזרים (כל עוד האישה פנויה)

אם לא נרשמים ברבנות - לא צריך גט
אם נרשמים – תלוי מה היה בטקס החתונה, ביה"ד יכריע אם צריך גט או לא
גם אם לא ינתן גט הילדים הבאים לא יהיו ממזרים

מומלץ מאד לחתום על הסכם 'ברית האהבה'

נישואין אזרחיים בחו"ל

כן

הילדים אינם ממזרים (כל עוד האישה פנויה)

אם נרשמים- מתגרשים דרך הרבנות, הרבנות יכולה להחליט שאין צורך בגט.

גם אם לא ינתן גט הילדים הבאים לא יהיו ממזרים

מומלץ מאד לחתום על הסכם 'ברית האהבה'

 
-2