ניאוף.jpg

אישה עומדת למשפט ניאוף בבית הדין הרבני שתים עשרה שנה אחרי שהתגרשה